Bosch Bosch Cartel MYear: n/aStandard: n/aFactory Code: Cartel M/T 8G1
Notes: n/a
TAC: 450002
Bosch Bosch Cartel MCYear: n/aStandard: n/aFactory Code: MC/TC 8G3.0
Notes: n/a
TAC: 450040
Bosch Bosch Cartel SYear: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: 450010
Bosch Bosch Cartel TYear: n/aStandard: n/aFactory Code: CarTel MVT 8G1 SVH 7V4
Notes: n/a
TAC: 450008,450019,450023
Bosch Bosch MCom 206/216Year: 1995Standard: n/aFactory Code: n/a
Notes: OEM: Motorola. Model:7617680725 Msn:092rwj9228 Ser No:665030696 Imei:446402071552620 Seq:109852
TAC: 446402
Images: 3 • Long description:
Bosch Bosch MCom 506Year: 1995/96Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Motorola d460
TAC: 446840
Images: 1
Bosch Bosch MCom 706/716Year: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: 446601
Bosch Bosch MCom 726Year: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: 447154
Bosch Cartel HA C G2Year: 1994Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Motorola. Similar to Motorola International 2000
TAC: n/a
Images: 2
Bosch Cartel S 2G1Year: 1994Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: Updated version of Motorola 3200.
TAC: n/a
Images: 6
Bosch Cartel S 2G2.0Year: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: OEM:Motorola
TAC: 444555
Bosch Cartel S B1Year: 1993Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: Cartel S with B1 branding. Similar to Motorola International 3200
TAC: 450010
Images: 2
Bosch Cartel S LEDYear: 1991Standard: ETACSFactory Code: n/a
Notes: OEM: Motorola. F09YVD8988AG, Similar to Motorola DynaTAC 8800X.
TAC: n/a
Images: 13
Bosch Cartel SC 2G1 / 2G2Year: 1994Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: 442854
Images: 2
Bosch Cartel SL 2G1.0Year: 1995Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Motorola
TAC: 443023
Images: 7
Bosch Cartel T G2Year: 1993Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: Similar to Motorola International 1000
TAC: n/a
Images: 2
Bosch CCRT 700Year: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: Opel Radio mit Telefon, Philips
TAC: 500112
Bosch DualCom 738Year: 1996Standard: GSM 900/1800Factory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 457001,457004,457007,
Images: 1 • Downloadable files: 1
Bosch DualCom 738PYear: n/aStandard: n/aFactory Code: MCom 738 D
Notes: n/a
TAC: 457008
Bosch GSM 509Year: 1999Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 450092,457092
Images: 4 • Downloadable files: 1
Bosch GSM 509 DualYear: 1999Standard: GSM 900/1800Factory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 457013,457015
Images: 4 • Downloadable files: 1
Bosch GSM 719 WorldYear: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 457010
Bosch GSM 908Year: 1998Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 450082
Images: 4 • Downloadable files: 1
Bosch GSM 909 Dual SYear: 1999Standard: GSM 900/1800Factory Code: n/a
Notes: OEM: Dancall
TAC: 457016
Images: 5 • Downloadable files: 1
Bosch GSM 909DYear: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 457011,457012
Downloadable files: 1
Bosch GSM COM 607Year: 1997Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 450073
Images: 7
Bosch GSM COM 608Year: 1999Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 450078
Images: 2 • Downloadable files: 1
Bosch GSM COM 647Year: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 450076
Bosch GSM-COM 207Year: 1998Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Philips Diga
TAC: 447734,447293
Bosch M-Com 354Year: 1995Standard: ETACSFactory Code: n/a
Notes: Motorola licence
TAC: n/a
Images: 3
Bosch M-COM 406Year: 1995Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM: Motorola
TAC: 446511
Bosch M-COM 714Year: 1995Standard: GSM 900Factory Code: SUF1969A
Notes: OEM: Motorola. TeleTAC variant, made for Robert Bosch GmbH
TAC: 445050
Images: 3
Bosch M-Com 906Year: 1997Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: Similar to Motorola SlimLite
TAC: 447173
Images: 5
Bosch MCom 214Year: 1995Standard: GSM 900Factory Code: n/a
Notes: OEM Motorola
TAC: 445127
Images: 8
Bosch MCom 235Year: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: OEM:Motorola
TAC: 446020
Bosch MT 4001 CAYear: 1990Standard: NMT 450Factory Code: n/a
Notes: OEM: Nokia Mobira MD 59
TAC: n/a
Images: 1
Bosch MT-9001Year: 1986Standard: NMT 900Factory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: n/a
Images: 5
Bosch SE OF 7Year: 1989Standard: C-NetzFactory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: n/a
Images: 2
Bosch Sendo Z100/Nubi/SND100Year: n/aStandard: n/aFactory Code: n/a
Notes: n/a
TAC: 350812
Bosch THX-1RBYear: 1990Standard: ETACSFactory Code: n/a
Notes: OEM: Nokia (Similar to Nokia Cityman 100)
TAC: n/a
Images: 4
Bosch THx-6RBYear: 1992Standard: ETACSFactory Code: THX-6RB
Notes: OEM Nokia 121
TAC: n/a
Images: 4 • Long description:
Bosch World 718Year: 1996Standard: GSM 900/1900Factory Code: n/a
Notes: OEM:Dancall
TAC: 457003
Images: 8 • Downloadable files: 1

www.mobilecollectors.net - admin@mobilecollectors.net (c) 2013